Kontakt

Visegruppeleder:
Jan Fredrik Steine
Tlf: 958 61 904

Gruppeleder/ speiderhusansvarlig:
Roger Henriksen
Tlf: 986 13 603

Troppleder:
Gjermund Hodnebrog
Tlf:  948 80 197

Flokkleder:
Leif Arntsen
Tlf: 468 43 993

Mail adresse til speidergruppa: Post@1eydehavn.no

Leder: Tor Magne Thorsen Tlf: 90287660 Mail: tor.magne.thorsen@1eydehehavn.no